שידור משחק כדורגל וסוגיית זכויות היוצרים

שידור משחק כדורגל וסוגיית זכויות היוצרים

האם בית עסק אשר משדר משחק כדורגל מפר זכויות יוצרים של בעל הזכויות במשדר?

שאלה משפטית זו נידונה במסגרת ת.א. 625-03-17 צ'רלטון בע"מ נ' יוסף, בבית המשפט השלום בחיפה, בפני כבוד השופט אפרים צ'יזיק.

כבוד השופט צ'יזיק קבע בפסק הדין, כי "צילום אירועי ספורט והפקתם לאחר רכישת הזכויות מבעל הזכות המקורי מוגנים בזכות יוצרים ואף הוכרו כ"יצירה דרמטית" או "יצירה אמנותית"", וכן קבע כי הקרנת משחק הכדורגל בבית העסק של הנתבע עונה להגדרת "ביצוע פומבי" כמופיע בסעיף 13 לחוק זכות יוצרים, תשס"ח-2007.

עוד קבע כבוד השופט צ'יזיק, כי הוא מקבל את עמדת התובעת, כי לפי הוראות סעיף 37 לחוק זכות יוצרים היה על הנתבע לרכוש רישיון לצורך עשיית שימוש פומבי במשחק הכדורגל טרם שידורו, ללא כל קשר לעובדה שהמשחק שודר בערוץ ציבורי שהיה פתוח לציבור.

לאחר קביעתו כי הנתבע הפר את זכות היוצרים של התובעת, כבוד השופט צ'יזיק נדרש לטענת ההגנה "מפר תמים" שהעלה הנתבע, הקבועה בסעיף 58 לחוק זכות יוצרים.

נפסק בעניין זה, כי לצורך הקביעה כי מדובר במפר תמים חובה על המפר להוכיח שלא ידע על הפרת זכויות היוצרים (תנאי סובייקטיבי) ושלא היה עליו לדעת על ההפרה (תנאי אובייקטיבי), וכן נפסק כי הטענה תתקבל רק מקום בו סביר היה להניח כי היצירה היא נחלת הכלל. עוד נפסק, כי "אם אדם סבר בתום לב כי הפעולות שהוא עושה הן ביצירה שההגנה עליה כבר פקעה, או אובייקט שאיננו מהווה יצירה מוגנת בזכות יוצרים, הרי שהתרופות שייפסקו כנגדו לא יכללו פיצויים אלא אך ורק רק צו למניעת המשך השימוש ביצירה".

לגופו של עניין, ביחס לנתבע הספציפי, נקבע כי התובעת לא הציגה ראיות שיש בהן כדי ללמד על כך שבבית העסק המדובר הוקרנו משחקי כדורגל נוספים גם במועדים אחרים זולת מהמועד היחיד נשוא התביעה, וכן נקבע כי גרסת הנתבע, לפיה במקלט הטלוויזיה הרלוונטי שודרו בקביעות שידורי תחנת ערוץ 2 והוא לא התכוון במכוון לשדר את משחק הכדורגל לצורך "משיכת לקוחות", הינה גרסה מהימנה.

עוד נקבע בעניין זה, כי "על פי החלטות המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין המשתייכת למשרד התקשורת, ישנם אירועי ספורט שהינם בבחינת "אירועים מוכרזים", אירועי ספורט אשר ראוי מבחינה ציבורית לקדם את נגישותם לכלל הציבור אשר אינו מנוי על שירותי צפייה בתשלום, בצורה זאת או אחרת, ויש עניין ציבורי נרחב בהם, וככל שאירוע זה נכלל במסגרת אותם אירועים, הרי שראוי שתהיה התייחסות שונה ומיוחדת לאירועים אלה; בין היתר, העובדה שמדובר בשידור המצוי בערוץ זמין ללא תשלום כלל, ושאינו דורש כל מנוי שהוא, מצביעה על כך כי באי המסעדה לא זכו לשירות מיוחד ולאטרקטיביות מיוחדת כתוצאה משידור המשחק; שונים היו הדברים אילו היה משדר הנתבע במסעדתו אירוע ספורטיבי המשודר בערוץ ייעודי למנויים, או אירוע שהינו "צפה ושלם", PPV, ואז ברור כי לא יכול היה ליהנות מהגנת המפר התמים".

לאור כל זאת, פסק כבוד השופט צ'יזיק כי יש להחיל על הנתבע את הגנת המפר התמים ושהנתבע פטור מתשלום פיצויים עקב ההפרה, למרות שהוא הפר כאמור את זכויות היוצרים של התובעת.

משרדנו ניהל ומנהל הליכים משפטיים רבים, בערכאות המשפטיות השונות ברחבי הארץ, שעיקרם בהפרת זכות יוצרים והזכות המוסרית, ואנו בעלי ניסיון רב בתחום זה בפרט ובדיני זכויות יוצרים וקניין רוחני בכלל.

אנא צור קשר עם משרדנו בהקדם ואנו נשמח לעמוד לרשותכם ולענות על כל שאלה או בקשה מצדכם.

עו"ד עמית וולף – עורך דין זכויות יוצרים