עוולת התערבות לא הוגנת - מניעת גישה לבית עסק

עוולת התערבות לא הוגנת – מניעת גישה לבית עסק

אחת מהעוולות המנויות בחוק עוולות מסחריות, תשנ"ט-1999, היא עוולת "התערבות לא הוגנת", הידועה גם בכינוייה – "מניעת גישה לעסק", לפיה "לא ימנע ולא יכביד עוסק, באופן לא הוגן, על גישה של לקוחות, עובדים או סוכנים אל העסק, הנכס או השירות של עוסק אחר".

עוולת התערבות לא הוגנת כוללת בחובה שלושה יסודות הדרושים לשם הוכחתה: האחד- קיומם של שני עוסקים, תובע ונתבע; השני- הנתבע מונע או מכביד על גישת לקוחות, עובדים או סוכנים אל עסקו או אל הנכס או השירות של התובע; השלישי- פעולת הנתבע נעשית באופן לא הוגן.

בפסק הדין שניתן במסגרת ת.א. 24480-10-14 אסף נגד בן עמי ואח' (כבוד השופטת ד"ר איריס רבינוביץ ברון, בית המשפט המחוזי מרכז), נידונה עוולת התערבות לא הוגנת. שם, דובר על תובע, בעל חנות לצילום המצויה בסמוך לכניסה למשרד הפנים בעיר רחובות, שסיפק בין היתר שירותי צילום תמונות פספורט לבאי משרד הפנים. הנתבע 1, גם לו חנות לצילום ברחובות, מרוחקת יותר ממשרד הפנים בעיר, וגם הוא סיפק שירותי צילום תמונות פספורט לבאי משרד הפנים. לטענת התובע, הנתבע 1 העסיק את הנתבע 2, על מנת שיעמוד בכניסה למשרד הפנים וימשוך לקוחות להגיע לחנות הצילום של הנתבע 1 לצורך צילום תמונות פספורט. בכך לטענת התובע, עוולו הנתבעים כלפיו בעוולת התערבות לא הוגנת לפי חוק עוולות מסחריות.

בית המשפט קבע כי אמנם היסוד הראשון של עוולת התערבות לא הוגנת מתקיים בעניין האמור, אך שני היסודות הנותרים אינם מתקיימים.

אשר ליסוד השני, נקבע כי לא הוכחה קיומה של חסימה פיסית או טכנית של הגישה לחנות התובע ואף אין מדובר בהכבדה של ממש על גישת לקוחות לעסקו של התובע. עוד נקבע, כי אין מדובר בשידול לקוחות מצד הנתבעים אלא בפנייה ללקוחות פוטנציאליים הנזקקים לשירותי משרד הפנים.

אשר ליסוד השלישי, נקבע כי פעולת הנתבעים נעשתה לשם שיווק חנות הצילום של הנתבע 1 וכי מדובר בפעולה המגנה על אינטרס לגיטימי. כן נקבע כי לא הוכח שהנתבע 2 פעל לשם כך תוך הטעיה או יצירת מצג שווא או בדרכים שאינן ראויות.

לאור זאת, נקבע כי פעולת הנתבעים אינה מהווה התערבות בלתי הוגנת כהגדרתה בחוק עוולות מסחריות, ותביעתו של התובע נגדם, בכל הנוגע אל עוולת התערבות לא הוגנת, נדחתה.

פסק דין זה חידד את יסודות עוולת התערבות לא הוגנת, כאשר קבע את הנדרש לשם הוכחתם:

  • קיומם של שני עוסקים, תובע ונתבע.
  • קיומה של חסימה פיסית או טכנית של הגישה לעסק או לנכס או לשירות של התובע על-ידי הנתבע.
  • החסימה כאמור נעשתה תוך הטעיה או יצירת מצג שווא או בדרכים שאינם ראויות.

ני עוולות מסחריות הינו תחום העיסוק מרכזי של משרדנו. אנו בעלי ניסיון עשיר ורב בכל הקשור לניהול הליכים משפטיים הנוגעים לדין זה, כמו גם ליתר דיני הקניין הרוחני, בפני כלל הערכאות המשפטיות השונות.

למידע נוסף הנוגע לעוולת התערבות לא הוגנת בפרט או לדיני עוולות מסחריות בכלל, נשמח שתצרו קשר עם משרדנו ואנו נענה על כל שאלה ו/או בקשה שהיא מצדכם.

עו"ד עמית וולף – עורך דין עוולות מסחריות