סימני מסחר

סימן מסחר שאינו כשר לרישום

לפי סעיף 7 לפקודת סימני מסחר, תשל"ב-1972, גורם המבקש לעצמו זכות שימוש ייחודית בסימן פלוני כסימן מסחר, רשאי לבקש את רישומו על-פי הוראות הפקודה, דהיינו להגיש בקשה לרישום הסימן כסימן מסחר בפנקס סימני המסחר.

בכדי שסימן מסחר יהיה כשר לרישום, עליו להיות בעל אופי מבחין. קרי, חייב שיהא בסימן המסחר כדי להבחין בין הטובין ו/או השירותים של בעלי סימן המסחר לבין הטובין ו/או השירותים של אחרים (סעיף 8(א) לפקודת סימני מסחר).

להלן רשימת סימני המסחר שאינם כשירים לרישום (בהתאם לסעיף 11 לפקודת סימני המסחר):

 1. סימן המרמז על קשר עם נשיא המדינה או עם ביתו או על חסותו של הנשיא, וסימן שניתן להסיק ממנו על קשר או חסות כאמור;
 2. דגלי המדינה ומוסדותיה או סמליהם, דגלי מדינות חוץ וארגונים בין -לאומיים וסמליהם, וכל סימן הדומה לאחד מהם;
 3. שלטי יוחסין רשמיים, אותות וחותמות רשמיים שמדינה נוהגת לציין בהם פיקוח או ערבות, וכל סימן הדומה להם, וכן סימן שניתן להסיק ממנו שבעלו נהנה מחסות ראש מדינה או ממשלה, או שהוא מספק טובין או מעניק שירותים לראש מדינה או ממשלה, והכל אם לא הוכח לרשם כי בעל הסימן זכאי להשתמש באותו סימן;
 4. סימן שמופיע בו ביטוי מאלה – "פטנט", "נרשם פטנט", "על פי כתב ממלכתי", "רשום", "מידגם רשום", "זכות יוצרים", "חיקויו של זה – זיוף" – או ביטוי כיוצא באלה;
 5. סימן הפוגע או העלול לפגוע בתקנת הציבור או במוסר;
 6. סימן שיש בו כדי להטעות את הציבור, סימן המכיל ציון מקור כוזב וסימן המעודד התחרות בלתי הוגנת במסחר;
 7. סימן הכולל ציון גאוגרפי לענין טובין שמקורם אינו באזור הגאוגרפי המצוין, אם יש בציון הגאוגרפי כדי להטעות ביחס לאזור הגאוגרפי האמיתי של מקור הטובין;
 8. סימן הכולל ציון גאוגרפי נכון מילולית, אולם יש בו מצג שווא כאילו מקורם של הטובין באזור גאוגרפי אחר;
 9. סימן הזהה עם סמל בעל משמעות דתית בלבד, או הדומה לו;
 10. סימן שיש עליו תמונתו של אדם, זולת אם נתקבלה הסכמתו של הנוגע בדבר, ואם היא תמונתו של אדם שמת – ידרוש הרשם הסכמתם של שאיריו, זולת אם קיימים לדעתו טעמים סבירים שלא לעשות כן;
 11. סימן הזהה עם סימן שהוא שייך לבעל אחר וכבר הוא רשום בפנקס לגבי אותם טובין או טובין מאותו הגדר, והוא הדין בסימן הדומה לסימן כאמור עד כדי שיש בו להטעות;
 12. סימן המורכב מספרות, אותיות או מלים, הנוהגות במסחר לציונם או לתיאורם של טובין או סוגי טובין או הנוגעות במישרין למהותם או לאיכותם, זולת אם הוא בעל אופי מבחין כמשמעותו בסעיפים 8(ב) או 9 ע"פ פקודת סימני מסחר;
 13. סימן שמשמעותו הרגילה גיאוגרפית או שם משפחה, אם אינו מוצג בדרך מיוחדת, זולת אם הוא בעל אופי מבחין כמשמעותו בסעיפים 8(ב) או 9 לפקודת סימני מסחר;
 14. סימן המזהה יין או משקה אלכוהולי הכולל ציון גאוגרפי, אם מקורו של היין או המשקה האלכוהולי אינו באותו אזור גאוגרפי;
 15. סימן שהוא זהה או דומה עד כדי להטעות לסימן מסחר מוכר היטב אף אם אינו סימן מסחר רשום, לענין טובין שלגביהם מוכר הסימן היטב או לגבי טובין מאותו הגדר;
 16. סימן שהוא זהה או דומה לסימן מסחר מוכר היטב שהוא סימן מסחר רשום, וזאת אף לגבי טובין שאינם מאותו הגדר, אם יש בסימן המבוקש לרישום כדי להצביע על קשר בין הטובין שלגביהם מבוקש הסימן לבין בעיל הסימן הרשום, ובעל הסימן הרשום עלול להיפגע כתוצאה משימוש בסימן המבוקש.

בנוסף לסימני המסחר שאינם כשרים לרישום כמפורט לעיל, קבע המחוקק כי הרשם רשאי לסרב לבקשת רישומו של סימן מסחר הזהה עם שמו של גורם אחר או של עסקו או הדומה לאותו שם, לרבות שם עסקו, או המכיל שם זהה או דומה כאמור, אם יש בסימן כדי להטעות את הציבור או לגרום לתחקות בלתי הוגנת (סעיף 12 לפקודת סימני מסחר).

רישום סימן מסחר במשרד עו"ד עמית וולף

משרדנו עוסק רבות בהליכי רישום סימני מסחר, בישראל וברחבי העולם ואנו בעלי ניסיון רב ומוכח בתחום זה. למשרדנו קשרים ענפים עם משרדי עורכי דין במדינות שונות ומקיים עמם שיתופי פעולה מלאים ופורים בכל הקשור והנוגע לצורכי לקוחותינו לרישום סימני מסחר באותן המדינות.

לפרטים נוספים, אנא צרו קשר עם משרדנו.

עו״ד עמית וולף -עורך דין סימני מסחר