עורך-דין-עמית-וולף

סימן מסחר הכולל בחובו התייחסות למקור הגיאוגרפי של הטובין או השירותים נשוא בקשת הרישום – האם כשיר לרישום?

סעיף 11 לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], תשל"ב-1972, קובע רשימה של סימנים אשר אינם כשירים לרישום.

כך, בין היתר, ובכך יתמקד מאמרי זה, סימן שיש בו כדי להטעות את הציבור או המכיל ציון מקור כוזב או מעודד תחרות בלתי הוגנת במסחר (ראו סעיף 11(6) לפקודה), כמו גם סימן הכולל ציון גיאוגרפי לענין טובין שמקורם אינו באזור הגאוגרפי המצוין וזאת אם יש בציון הגאוגרפי כדי להטעות ביחס לאזור הגיאוגרפי האמיתי של מקור הטובין (ראו סעיף 11(6א) לפקודה), אינו כשיר לרישום.

החלטה מעניינת הנוגעת לסוגיה זו התקבלה לאחרונה מצד מחלקת סימני המסחר:
חברה ישראלית הגישה בקשה לרישום סימן מסחר (מספר 330044), GUDA (לוגו מעוצב), בסוג 29 עבור גבינה; מוצרי גבינה; תחליפי גבינה.

בוחנת מחלקת סימני המסחר הודיעה למבקשת הרישום, כי סימן המסחר האמור אינו כשיר לרישום בהיותו סימן מטעה ביחס למקור הגיאוגרפי של הטובין, זאת לאור סעיפים 11(6) ו- 11(6א) לפקודה.

הבוחנת ציינה שסימן המסחר מורכב מהמילה GUDA, המעוצבת בצבעי דגל הולנד, וכן כי המילה GUDA דומה מאוד למעלה GAUDA שהינה גבינה הולנדית קשה שמקורה בעיר גאודה בהולנד, ועל כן הסימן כולל ציון גיאוגרפי המתקשר להולנד לגבי טובין שמקורם לא באזור גיאוגרפי זה, ובהתאם סירבה לרשום את הסימן המדובר.

מבקשת הרישום עתרה להשמעת טענותיה בפני רשם סימני המסחר ולאור זאת התנהל דיון בפני כבוד סגנית הרשם, הגב' ז'קלין ברכה, ועיקרי החלטתה תוצג בקצרה להלן.

כך, נקבע, כי מניעת הסכנה להטעיית צרכנים הינה תכלית יסודית של דיני סימני המסחר ועומדת בבסיס הפקודה, וכי מרבית העילות לאי כשירות סימנים לרישום נעוצות ברצון להגן על ציבור הצרכנים בפני הטעייה הנוגעת למקור הטובין או השירותים אותם הוא רוכש.

עוד נקבע, שאין מקום לקבל את טענת מבקשת הרישום, לפיה הציבור מקפיד לבחון את אריזת המוצר בדקדקנות, שכן מדובר במוצר צריכה, תחליף גבינה צהובה, ולא במוצר יוקרה, ומכאן שמחיר המוצר לא גבוה במיוחד ואין לצפות מצרכן סביר שיקרא את כל פרטי האריזה בטרם יידע מהו המוצר בו מדובר ויגבש החלטה האם לרכוש אותו.

כן נקבע, כי צרכן סביר עלול לחשוב שהמוצר אותו הוא רוכש הוא גבינת גאודה שמקורה בהולנד, ציפייה המעוגנת הן בעיצוב הסימן בצבעי דגל הולנד והן במילה GUDA שהדמיון בינה לבין שם הגבינה GAUDA בולט לעין.

בנוסף לכך, נקבע, כי ישנה חזקה, לפיה הצרכן קולט את הסימן בחושיו כמכלול אחד ולא מפרק אותו לגורמים.

עוד נקבע, כי זכרונו של הצרכן אינו מושלם והוא לא מדקדק בכל פרט ופרט, ולכן ברור שצרכן סביר לא ישים לב לכתיב ה"שגוי" של המילה GUDA ביחס לכתיב הנכון (GAUDA), במיוחד כשהן צבעי הדגל והן הרכיב המילולי מובילים את הצרכן לאותה מסקנה ממש שמדובר בגבינה ההולנדית גאודה.

לאור כל זאת, נקבע כי הסימן מבוקש הרישום עלול להטעות את הצרכנים וכולל ציון מקור כוזב, כמשמעותם בסעיף 11(6) לפקודה.

בנוסף לכך, נקבע, כי הסימן מבוקש הרישום כולל ציון גיאוגרפי כמשמעותו בפקודה, המורכב משיבוש קל של המונח GAUDA וצבעי דגל הולנד, ושצירוף הצבעים הללו למונח המשובש כאמור שהינו שם של גבינה הולנדית, יחד עם המוניטין של מדינת הולנד בתחום הגבינות, מוביל למסקנה שביחס לגבינות ותחליפי גבינות, הסימן כולל ציון גיאוגרפי מטעה, כמשמעותו בסעיף 11(6א) לפקודה.

בהתאם לקביעותיה לעיל של סגנית רשם סימני המסחר, דחתה היא את הבקשה לרישום סימן המסחר המדובר.

משרדנו עוסק רבות בהליכי רישום סימני מסחר, בישראל וברחבי העולם. למשרדנו קשרים ענפים עם משרדי עורכי דין במדינות שונות ומקיים עמם שיתופי פעולה מלאים, שוטפים ופורים בכל הקשור והנוגע לצורכי לקוחותינו לרישום סימני מסחר באותן המדינות וכל הנלווה לכך.

כמו-כן, משרדנו ניהל ומנהל הליכים משפטיים רבים בפני כל הערכאות המשפטיות השונות, שעיקרם בטענות להפרת סימני מסחר, התנגדויותלרישום סימני מסחר ועוד, בהתאם לדרישות וצורכי לקוחותינו.

לפרטים נוספים, אנא צרו קשר בהקדם עם משרדנו. אנו נשמח לעמוד לרשותכם בכל דבר וענין ולהעניק לכם את שירותינו המשפטיים.

עו"ד עמית וולף – עורך דין סימני מסחר.