לשון הרע בגין עיקול חשבון בנקאי

לשון הרע בגין עיקול חשבון בנק

האם הטלת עיקול על חשבון בנק של אדם, שלא כדין, מהווה משום עוולת איסור לשון הרע?

שאלה משפטית מעניינת זו נידונה בבית משפט השלום בקריות במסגרת ת.א. 25350-07-12 אליעזר אוליבר נגד עיריית נהריה. שם, הדיון נסוב סביב עיקול על חשבון הבנק של התובע שהטילה העירייה, לטענתה בגין חוב ארנונה שלא שולם על ידו עבור דירת מגורים. התובע טען כי מעולם לא התגורר בדירה המדוברת ולא קיבל מכתב דרישה מהעירייה לתשלום החוב. לטענתו, הטלת העיקול על חשבון הבנק שלו גרמה לו, בין היתר, לפגיעה במוניטין ובשמו הטוב, דמותו התגמדה ומעמדו בעיני הבאים עמו בקשר מסחרי פחת והוקשחו תנאי האשראי שניתנו לו.

כבוד השופט דאוד מאזן פסק, כי באופן עקרוני, הטלת עיקול על חשבון בנק של פלוני, ללא כל הצדק, עשויה להוות פרסום של לשון הרע. שכן, העיקול מציג את בעל החשבון כמי שאיננו פורע את חובותיו, והדבר עלול לבזותו או לפגוע במשלח ידו. לכן, פסק השופט, כי גם המקרה הספציפי נשוא ההליך המשפטי שבפניו, נכנס תחת הגדרת פרסום לשון הרע.

השופט מדגיש, כי לא בכל מקום בו מוטל עיקול, קמה לה עילת תביעה על-פי חוק איסור לשון הרע, תשכ"ה-1965, שהרי במובחן מפרסומים אחרים, הטלת עיקול הינה פעולה לגיטימית שנקבעה בדין ואמורה לסייע לנושה בגביית חובותיו. ולכן, תקום עילת תביעת לשון הרע במקרה של הטלת עיקול, רק מקום בו יימצא שהיא נעשתה שלא כדין.

השופט הוסיף וקבע כי עצם הטלת עיקול בחשבון הבנק של התובע יש בה כדי להציגו באור שלילי בעיני "האדם הסביר", כבעל חוב ארנונה כלפי העירייה המתחמק מתשלום חובותיו, כך שיש בהטלת העיקול מבחינה אובייקטיבית משום פוטנציאל להשפלת התובע בעיני הבריות ופגיעה בשמו הטוב, ובעיקר כשהתובע מנהל את עסקיו באמצעות חשבון הבנק האמור.

לאור זאת, פסק השופט כי הטלת העיקול על חשבון הבנק של התובע על-ידי העירייה מהווה לשון הרע כהגדרתה בחוק איסור לשון הרע.

אשר לטענת ההגנה של העירייה, לפיה מדובר בפרסום אמת (לפי סעיף 14 לחוק איסור לשון הרע), פסק השופט כי הוא הגיע למסקנה כי בזמנים הרלוונטיים לתביעה התובע לא החזיק בנכס נשוא העיקול ולא חב כל חוב של ארנונה לעירייה, ולכן לא היתה לה סמכות להטיל את העיקולים ואין היא רשאית ליהנות מהגנת אמת בפרסום.

פסק דין זה הינו דוגמא טובה נוספת לעמדת בתי המשפט בנוגע לשמירה והגנה על שמו הטוב של אדם, תוך הכרה בפרסום נגדו כפרסום לשון הרע ובצורך בקביעת פיצוי כספי בשל כך.

דיני לשון הרע הינו תחום עיסוק מרכזי של משרדנו. אנו בעלי ניסיון עשיר, רב ומוכח בכל הקשור לניהול הליכים משפטיים הנוגעים לדיני לשון הרע בפני כלל הערכאות המשפטיות השונות.

למידע נוסף הנוגע לדיני לשון הרע ולכל תחום עיסוק נוסף של משרדנו,

נשמח שתצרו עמנו קשר ואנו נענה על כל שאלה ו/או בקשה שהיא מצדכם.

עו"ד עמית וולף – עורך דין לשון הרע