זכויות יוצרים בחיווי קולי של מערכות אינטרקום

זכויות יוצרים בחיווי קולי של מערכות אינטרקום

האם יש זכויות יוצרים בחיווי קולי של מערכות אינטרקום?

בשאלה מעניינת זו נדרש לדון כבוד השופט מגן אלטוביה, במסגרת ת.א. 33553-08-15 אדור אלקטרוניקה בע"מ נגד ארוקם בע"מ ואח' (בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו).

במקרה המדובר, התובעת רכשה מיצרן סיני שני דגמים שונים של מערכות אינטרקום הכוללות חיווי קולי של אישה בשפה העברית, אותם שיווקה בישראל, ובין היתר מכרה לנתבעת, העוסקת בשיווק מערכות אינטרקום, חמש מערכות אינטרקום מאחד הדגמים.

בסמוך לכך, הנתבעים רכשו מהיצרן הסיני מערכות אינטרקום הכוללות חיווי קולי בעברית ושיווקו אותם בישראל תחת דגמים אחרים.

טענת התובעת להפרת זכויות יוצרים

לטענת התובעת, שיווק מוצרי הנתבעת מפר את זכויותיה, לרבות לעניין זכויות היוצרים שלה בשיפורים ובפיתוחים שלטענתה היא הוסיפה למערכות האינטרקום וכן לעניין זכויות היוצרים שלה בחיווי הקולי.

כבוד השופט אלטוביה קבע, לעניין טענת התובעת לזכויות יוצרים בשיפורים ובפיתוחים במערכות האינטרקום כנזכר לעיל, כי היא לא הראתה שהשינויים הטכניים שלטענתה היא ביצעה במערכות האינטרקום של היצרן הסיני מהווים יצירה בהתאם להוראות חוק זכות יוצרים, תשס"ח-2007.

עוד נקבע, כי התובעת לא הוכיחה באמצעות חוות דעת מומחה או בדרך אחרת שמוצרי הנתבעת כוללים את השיפורים והפיתוחים שלטענתה היא הוסיפה למערכות האינטרקום האמורות.

אשר לחיווי הקולי של מערכות האינטרקום, הפנה כבוד השופט אלטוביה לסעיפים 1 ו- 4 לחוק זכות יוצרים, תשס"ח-2007, שם נקבע כי תהא זכות יוצרים ב"תקליט", המוגדר בחוק זכות יוצרים כ"טביעה של צלילים"- "שימור של צלילים באמצעי המאפשר לשמעם או להעתיקם".

קביעת כבוד השופט אלטוביה לעניין זכות היוצרים בחיווי הקולי

כבוד השופט אלטוביה קבע כי זכויות היוצרים בחיווי הקולי המושמע במערכות האינטרקום ששיווקה ומכרה התובעת, שייכות לה (זאת כיוון שהגברת אשר קולה הוקלט לשם החיווי הקולי העניקה לתובעת את זכות היוצרים הבלעדית בחיווי הקולי).

עוד קבע כבוד השופט אלטוביה כי החיווי הקולי המדובר נכלל גם בדגמי מערכות האינטרקום ששיווקה ומכרה הנתבעת, ולפיכך פסק כי הנתבעים הפרו את זכות היוצרים של התובעת.

כבוד השופט אלטוביה נדרש לטענת הנתבעים לפיה עומדת להם הגנת מפר תמים, בהתאם לסעיף 58 לחוק זכות יוצרים, כיוון שלטענתם הם רכשו מהיצרן הסיני את מערכות האינטרקום בתום לב ומבלי שידעו שמערכות אלה כוללות חיווי קולי המוגן בזכות יוצרים ואף לא ידעו שמדובר בקולה של אותה גברת כאמור לעיל.

נקבע, כי בהתחשב בנסיבות העניין, הנתבעים אינם תמימים, שהרי עוד קודם לרכישת מערכות האינטרקום מהיצרן הסיני רכשה הנתבעת מהתובעת 5 מערכות אינטרקום אשר כללו את החיווי הקולי של אותה גברת.

עוד נקבע כי גם אם ניתן להניח לטובת הנתבעים כי לא ידעו שמדובר בהקלטה המוגנת בזכות יוצרים, הרי שהיה עליהם לברר עניין זה עם התובעת בטרם החלו בשיווק מוצרי הנתבעת.

לפיכך, נפסק כי נתבעים עצמו עיניהם ולא טרחו לברר את הזכויות בחיווי הקולי שנכלל במערכות האינטרקום של היצרן הסיני, למרות שידעו כי מדובר בחיווי קולי זהה לחיווי הקולי בדגמי מערכות האינטרקום של התובעת. בהתאם לכך, נפסק כי הנתבעים לא זכאים להגנה מפר תמים.

 

משרדנו מתמקד בדיני זכויות יוצרים ומנהל הליכים משפטיים רבים שעיקרם בהפרת זכויות יוצרים, בפני כל הערכאות המשפטיות השונות.

בכל שאלה או בקשה הנוגעת לדיני זכויות יוצרים, הנכם מוזמנים לפנות אל משרדנו ואנו נשמח לעמוד לרשותכם.

עו"ד עמית וולף – עורך דין זכויות יוצרים