גניבת עין בעולם מוצרי התינוקות

הפרת מדגם רשום במצעי תינוקות

ב-ת.א. 32722-07-12 ציפי דבש בע"מ נ' שמיכות מורן מ.ד. בע"מ ואח' (בית המשפט המחוזי מרכז), כבוד השופט פרופ' עופר גרוסקופף נדרש לדון בסכסוך משפטי מעניין, שריכז בין היתר שלוש עילות תביעה שונות ומרכזיות והן הפרת מדגם רשום לפי פקודת הפטנטים והמדגמים, עוולת גניבת עין לפי חוק עוולות מסחריות, תשנ"ט-1999, והפרת סימן מסחר מוכר היטב לפי פקודת סימני מסחר, תשל"ב-1972.

במקרה דנן, עניין לנו בתובעת עוסקת בייצור ושיווק בגדי ומצעי תינוקות. התובעת הגישה בקשת רישום מדגם לגבי דגם חדש של מצעים לתינוקות והוא אושר לרישום. התובעת לא ייבאה ולא שיווקה בישראל את הדגם המדובר, וזאת כיוון שבשוק נמכר בהצלחה דגם אחר שלה והיא רצתה למצותו בטרם תחל בייצור ושיווק הדגם החדש שהינו בעל מוטיבים דומים.

לטענת התובעת, הנתבעת ייצרה, ייבאה ומכרה סטים של מצעי תינוקות בין היתר תוך הפרת המדגם הרשום שלה, גניבת עין והפרת סימן מסחר מוכר היטב.

לעניין טענת התובעת להפרת מדגם רשום, קבע כבוד השופט גרוסקופף כי עצם רישומו של מדגם לא מקנה לו הגנה מפני תקיפת עקיפין בטענה שהרישום נעשה שלא כדין, אך הנטל להוכיח כי המדגם נרשם שלא כדין מוטל על הכופר בתוקפו של הרישום.

כבוד השופט גרוסקופף התייחס לתנאי לרישום מדגם שהינם היות ה"מדגם חדש או מקורי שלא נתפרסם קודם לכן בישראל" (סעיף 30 לפקודת הפטנטים והמדגמים), וקבע לעניין תנאי החדשנות או המקוריות של העיצוב כי בענייני מדגמים, בניגוד לפטנטים וסימני מסחר, המבחן הינו מקל כך שמדובר בדרך כלל ב"ניצוץ המצאתי" קטן מאוד שהחידוש בו הוא מינורי.

כבוד השופט גרוסקופף הוסיף וקבע כי בדרישת חדשנות או מקוריות ממדגם אין הכוונה לכך שהעיצוב יהיה כזה שיפתיע ויהמם את המתבונן או שיהווה פריצת דרך אומנותית. שכן, הגנת המדגם נועדה לאפשר לעוסקים לפתח עיצובים תעשייתיים הייחודיים להם ומאפיינים אותם. בהתאם לכך, נקבע כי עיצוביה של התובעת אינם יוצאי דופן, ואולם העובדה שמדובר בעיצובים שגרתיים איננה הופכת אותם לבלתי ראויים להירשם כמדגם.

לעניין זכות המוניטין של העוסק, נקבע כי עיצוב שהציבור טרם נחשף אליו אינו יכול, במקרה הרגיל, ליהנות מהמוניטין של היצרן. ואולם, מדובר במצב דברים בו העיצוב הוא בלתי מוכר, אשר אין דבר הקושר בינו לבין היצרן בתודעת הצרכנים הפוטנציאליים. לעומת זאת, כאשר העיצוב החדש הוא המשך של קו מוצרים קיים, ומתאפיין בקווים עיצוביים זהים לאלה המאפיינים את מוצריו הנוכחיים של היצרן, עשוי המוניטין של היצרן לדבוק בו גם אם טרם נחשף לציבור.

כבוד השופט גרוסקופף קבע, לאור האמור לעיל, כי הדגם הרלוונטי של התובעת הינו המשך של קו המוצרים הקיים שלה, המזוהה עמה וניתן להניח ברמת וודאות גבוהה כי רבים מאלו המודעים למוניטין של התובעת יניחו למראה הדגם החדש כי עיצוב זה מצביע על כך שמדובר במוצר שלה.

כבוד השופט גרוסקופף הבהיר, כי הקביעה לפיה המוניטין של התובעת דבק גם בעיצוב שטרם שווק, בשל היותו חלק מקו עיצובי המאפיין באופן מובהק את התובעת בשוק הרלוונטי, אין משמעו כי מרכיבים מסוימים של הדגם (כגון הדפס הדובים שעל הדגם) הפכו סימן מסחר מוכר היטב של התובעת. המבחן לקיומו של סימן מסחר מוכר היטב הוא יכולת הציבור הרלוונטי לזהות עוסק בהתאם לסימן זה בלבד (ובמנותק מיתר הרכיבים העיצוביים של המוצר). במקרה דנן, נקבע כי לא הוכח כי קיים סימן מסוג זה במוצריה של התובעת. לכן, הקישור בין העיצוב לבין העוסק אינו נובע מסימן מסוים, אלא ממכלול קווי עיצוב המאפיינים ומאבחנים את העוסק. קישור שכזה יכול במקרים מסוימים להקנות הגנה באמצעות העוולה של גניבת עין, ואולם אין די בו כדי להביא את העוסק לתחום דיני סימני המסחר.

פסק דין זה שם דגש על הגנת זכויות בעלי מדגם רשום, כמו גם על קביעת מבחן מקל לתנאי החדשנות או המקוריות הנדרש לשם רישום המדגם, כך שדי בחידוש מינורי על מנת לעמוד בתנאי רישום זה.

משרדנו מנהל הליכים משפטיים רבים בפני כל הערכות המשפטיות השונות, שעיקרם בטענות להפרת מדגמים וסימני מסחר ולקיומה של עוולת גניבת עין ואנו בעלי ניסיון רב ומוכח בתחומי אלו.

בכל שאלה או בקשה הנוגעת לדיני מדגמים, סימני מסחר או עוולות מסחריות דוגמת עוולת גניבת עין, הנכם מוזמנים לפנות אל משרדנו ואנו נשמח לעמוד לרשותכם.

עו"ד עמית וולף – עורך דין עוולות מסחריות.