הגשת בקשה לרישום סימן מסחר

הגשת בקשה לרישום סימן מסחר

אתם הבעלים של סימן מסחר? חשוב לפעול להגנתו באמצעות הגשת בקשה לרישום סימן מסחר, המוגשת למחלקת סימני המסחר ברשות הפטנטים.

לשם ההבהרה, רישום לוגו מעוצב ייתן הגנה על העיצוב עצמו להבדיל מהמלל המופיע בתוכו, בעוד רישום מלל בלבד ללא עיצוב ייתן הגנה על אותו המלל בכל עיצוב. כדי לקבל הגנה מלאה, יש להגיש בקשה לרישום סימן המסחר המעוצב (הלוגו) וגם בקשה לרישום סימן המסחר הלא מעוצב (המלל עצמו).

 

במסגרת הבקשה לרישום סימן המסחר, יש לציין פרטים, בעברית ובאנגלית:

 1. סוג הרישום המבוקש.
 2. תיאור סימן המסחר.
 3. פרטי המבקש או המבקשים (שם מלא, מספר זיהוי וכתובת).
 4. פרטי מיופה כח (ככל שישנם).
 5. פירוט הסיווגים לגביהם מבוקש לרשום את סימן המסחר (ישנה רשימה כללית של סיווגי סחורות ושירותים, הקבועה בתוספת הרביעית לתקנות סימני המסחר, אשר מתוכה נבחר הסיווג הרלוונטי לסימן המסחר הרלוונטי. ניתן להגיש בקשה לרישום סימן המסחר הכוללת מספר סיווגים שונים, ככל שיש בכך צורך, כך שכל אחד מן הסיווגים שיוגשו ייבחן בנפרד על-ידי בוחני מחלקת סימני המסחר כבקשה בפני עצמה).
 6. פירוט דין קדימה / הודעות / מסמכים.

   

   

  ככל שמדובר בסימן מסחר מעוצב (לוגו), יש לצרפו לבקשה כקובץ GIF, JPEG, JPG, BMP או PNG.

  יש לשים לב, בנוגע לנושא של סימני מסחר צבעוניים, כי ניתן בין היתר להגיש בקשה לרישומו כסימן מסחר צבעוני ולבקש הגנה לצבעיו או להגישו בשחור-לבן. ככל שבמסגרת הבקשה לרישום סימן מסחרי תתבקש הגנה על צבעיו, הרי שרישומו של סימן המסחר יוגבל לצבעים אלו. עם זאת, ככל שבמסגרת הבקשה לרישום סימן מסחרי יוגש סימן המסחר בשחור-לבן, ההגנה שתתקבל מרישומו כסימן מסחר תהא בנוגע לכלל הצבעים השונים ללא הגבלת צבעים.

הליך בחינת הבקשה לרישום סימן המסחר

במסגרת הליך בחינת הבקשה לרישום סימן המסחר מתקיים בדרך כלל דין ודברים בין המבקש או בא כוחו לבין בוחני מחלקת סימני המסחר המדגמים בנוגע לרישומו ולצורך מענה לדרישות וטענות הבוחנים. דין ודברים זה כולל החלפת תכתובות וטענות מצד הצדדים כאמור, לעיתים אף נדרשת הגשת ראיות ותצהירים בתמיכה לבקשה המדוברת, עד להשלמת הליכי הבחינה.

תוקפו של סימן מסחר

תוקפו של סימן מסחר רשום הוא לעשר שנים מיום הגשת הבקשה לרישום, כאשר ניתן להאריך את תוקפו של רישום סימן המסחר בעשר שנים נוספות, פעם אחר פעם וללא הגבלה, בכפוף לתשלום אגרת חידוש.

רישום סימן המסחר הינו בעל תוקף טריטוריאלי- קרי, סימן מסחר שנרשם במדינה מסוימת, רישומו זה תקף באותה המדינה בלבד. כך, ככל שבעלים של סימן מסחר מעוניין בהגנה על סימן המסחר שלו גם במדינות נוספות, הרי שעליו לפעול להגשת בקשה לרישום סימן המסחר גם באותן המדינות.

בהתאם להוראות פרוטוקול מדריד עליו חתומה מדינת ישראל, ניתן להגיש בקשות לרישום סימן מסחר בכל המדינות הזרות שחתמו על הפרוטוקול האמור, באמצעות משרד רשם סימני המסחר בישראל, והכל תוך ששה חודשים ממועד הגשת הבקשה בישראל. כך, ניתן ליהנות מדין קדימה (מועד הגשת הבקשה במדינה הזרה ייחשב למועד הגשת הבקשה בישראל) וכן לחסוך בעלויות.

משרדנו עוסק רבות בהליכי רישום סימני מסחר בישראל וברחבי העולם, כמו גם בניהול הליכים משפטיים לפי פקודת סימני מסחר, תשל"ב-1972, ואנו בעלי ניסיון רב ומוכח בתחום זה. למשרדנו קשרים ענפים עם משרדי עורכי דין במדינות שונות ומקיים עמם שיתופי פעולה מלאים ופורים בכל הקשור והנוגע לצורכי לקוחותינו לרישום סימני מסחר והגנה על זכויותיהם באותן המדינות.

לפרטים נוספים, אנא צרו קשר עם משרדנו.

עו"ד עמית וולף – עורך דין סימני מסחר.