רישום סימן כסימן מסחר

רישום סימן כסימן מסחר, בראי דיני זכויות היוצרים והמדגמים

“המטרה המסורתית” של רישום סימן כסימן מסחר הינה סימון טובין המוצעים על-ידי יצרן מסוים באמצעות שם, ציור או שרטוט, על מנת שסימון זה יחרט בזיכרון הצרכנים לתקופה ממושכת ויסייע בידם לזהות ולקשר בין הטובין לבין בעל סימן המסחר