הגשת בקשה לרישום מדגם

עיצובים (מדגמים) והגשת בקשה לרישום עיצוב

עיצבת מוצר מסוים ואתה רוצה להבטיח לעצמך זכות ייחודית לעשות בו שימוש?

חושש/ת שמא גורם כזה או אחר יעתיק את העיצוב שיצרת?

עומד/ת להתחיל לשווק את המוצרים שלך אך לא ידוע לך כיצד ניתן להגן עליהם?

חשוב מאוד שתפנה/י לעורך דין עיצובים על מנת להתייעץ עמו לגבי הגשת בקשה לרישום העיצוב.

רישום עיצוב בפנקס העיצובים מקנה לבעל העיצוב הרשום זכות בלעדית לייצר, להפיץ, למכור או להשכיר את המוצר נשוא העיצוב הרשום, באופן ובהיקף מסחרי (ראו לעניין זה, סעיף 37 לחוק העיצובים).

בקשת רישום עיצוב מוגשת למחלקת העיצובים ברשות הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, שם היא תבחן על-ידי בוחני המחלקה, בהתאם לחוק העיצובים, תקנות העיצובים וההלכות המשפטיות שנקבעו על-ידי בתי המשפט ופוסקי הקניין הרוחני בבית הדין ברשות.

במסגרת בקשת רישום העיצוב יש לבחור את הסיווג הנכון עבור המוצר נשוא בקשת הרישום (רשימת הסיווגים נכללת בתקנות העיצובים) וכן לצרף אליה שרטוטים ברורים של העיצוב מכל צדדיו.

עם השלמת הליך הבחינה, ובכפוף לכך שהבוחנים יאשרו ויקבלו את בקשת רישום העיצוב, הליך הרישום יגיע לכדי סיום ותועבר אליך תעודת הרישום של העיצוב שלך.

לכמה זמן תקף רישום של עיצוב?

תוקפו של עיצוב רשום הינו לחמש שנים ממועד הגשת בקשת הרישום שלו. עם סיומה של התקופה האמורה, ניתן להגיש בקשה לחידוש רישום העיצוב לחמש שנים נוספות, ולאחריה ניתן יהיה לחדש את רישום העיצוב עוד שלוש פעמים נוספות, עד לתקופה מקסימאלית בת עשרים וחמש שנים, והכל בכפוף לתשלום אגרת חידוש.

כלומר, כל עוד תהיו מעוניינים שהעיצוב שלכם יישאר רשום בפנקס העיצובים, אזי ביכולתכם לחדש את רישומו כנזכר לעיל, עד לסוף כלל תקופות החידוש, ובסך הכל העיצוב שלכם יהיה רשום במשך עשרים וחמש שנים ממועד הגשת בקשת רישום העיצוב.

כיצד ניתן להגיש בקשה לרישום עיצוב?

הליך הגשת בקשת רישום העיצוב, כמו גם הליך הבחינה שלה, אינו טכני כלל ועיקר והוא דורש ניסיון משפטי רב ומוכח, הן לעניין עצם הגשת הבקשה עצמה והן לעניין הטיפול המשפטי בהשגות המשפטיות השונות שיועלו מצד בוחני העיצובים במסגרת הליך הבחינה.

לכן, חשוב מאוד להגיש את בקשת רישום העיצוב שלכם על-ידי עורך דין עיצובים בעל ניסיון רב ומוכח שתחום מומחיותו הינו דיני עיצובים.

למידע נוסף אודות עיצובים והגשת בקשות לרישום עיצובים בישראל ובמדינות שונות ברחבי העולם, הנכם מוזמנים לקרוא מאמרים נוספים באתר משרדנו, או לפנות ישירות אלינו: טלפון 03-6950221 או 054-5860840, דוא"ל amit@wolfadv.co.il.

נשמח מאוד לעמוד לרשותכם ואנו זמינים עבורכם תמיד לכל שאלה או בקשה.

עמית וולף, משרד עורכי דין

עמית וולף, עורך דין עיצובים, מומחה לדיני עיצובים, בעל ותק וניסיון רב ומוכח בהליכי רישום עיצובים בישראל וברחבי העולם וכן בליווי ובייצוג משפטי בתחום העיצובים במסגרת הליכים משפטיים בפני הערכאות המשפטיות השונות.