סימני מסחר

העברת בעלות סימני מסחר ומתן רשות לעשות שימוש בסימן מסחר רשום

אתם הבעלים של סימן מסחר רשום ואתם מעוניינים להעביר את הבעלות בו לידי אחר?

רשמתם סימן מסחר וכעת אתם מעוניינים ליתן הרשאה לאחר לעשות שימוש בסימן המסחר הרשום שלכם?

חשוב מאוד שתדעו את זכויותיכם ואת האפשרויות העומדות בפניכם, ולשם כך מומלץ להתייעץ עם עורך דין סימני מסחר, ונשמח שתפנו אל משרדנו.

להלן מידע קצר בשתי הסוגיות הללו.

העברת בעלות בסימן מסחר רשום

בהתאם לסעיף 48(א) לפקודת סימני מסחר, תשל"ב-1972, סימן מסחר רשום ניתן להעברה הן על-ידי בעליו והן מכוח הדין, לגבי כל הטובין או השירותים שלגביהם הוא רשום או חלקם.

עם זאת, הסעיף כולל החרגה, לפיה הרשם רשאי לסרב לרשום את ההעברה, וזאת במקרה בו השימוש בסימן המסחר הנעבר יש בו לדעתו כדי להטעות את הציבור או אם ההעברה נוגדת את תקנות הציבור.

סעיף 49(א) לפקודה קובע, כי אדם שזכה בסימן מסחר רשום מכוח העברה או מכוח הדין, יגיש בקשה לרשום את זכותו, ולאחר שיוכח לרשם זכותו של המבקש ירשום הרשם אותו כבעל סימן המסחר וכן ירשום את דבר העברת הבעלות בסימן המסחר בפנקס סימני המסחר.

מתן רשות לעשות שימוש בסימן מסחר רשום

סעיף 50(א) לפקודה קובע, כי בעל סימן מסחר רשום רשאי להרשות לאדם אחר להשתמש בסימן המסחר הרשום שלו, לגבי כל הטובין או השירותים שלגביהם הוא רשום או חלקם.
התוקף למתן הרשות מותנה ברישומה של מתן הרשות בפנקס סימני המסחר, כאשר הרשם רשאי לרשום אותה בכפוף לתנאים ולהגבלות שייראו לו (ראו סעיף 50(ב) לפקודה), אם הוכח להנחת דעתו שהשימוש לגביו מתבקש רישום ההרשאה אינו נוגד את תקנת הציבור ואין בו כדי להטעות (ראו סעיף 50(ד) לפקודה).
כל עוד מי שניתנה לו רשות לעשות שימוש בסימן מסחר רשום משתמש בו במהלך עסקו לעניין הטובין ו/או השירותים לגביהם ניתנה לו ההרשאה בהתאם לרשות שניתנה לו ובכפוף לתנאים ולהגבלות שבה (ככל שישנם), יראו את זכות השימוש בסימן בידי בעל הרשות כשימוש ייחודי בידי בעליו של סימן המסחר הרשום (ראו סעיף 50(ג) לפקודה).

 

מעוניינים להעביר בעלות בסימן המסחר הרשום שלכם או להרשות לאחר לעשות בו שימוש? אתם מוזמנים ליצור עמנו קשר- עמית וולף, עורך דין סימני מסחר.
נשמח לעמוד לרשותכם!

ליצירת קשר עם משרד עורכי דין לסימני מסחר לחץ כאן