סימני מסחר

סימן שאינו כשר לרישום בשל היותו זהה או דומה לסימן מסחר רשום

סעיף 11(9) לפקודת סימני מסחר, תשל"ב-1972, קובע כדלהלן:

"סימנים אלה אינם כשרים לרישום: … (9) סימן הזהה עם סימן שהוא שייך לבעל אחר וכבר הוא רשום בפנקס לגבי אותם טובין או טובין מאותו הגדר, והוא הדין בסימן הדומה לסימן כאמור עד כדי שיש בו להטעות".

כלומר, כאשר מוגשת בקשה לרישום סימן כסימן מסחר והסימן מבוקש הרישום זהה לסימן מסחר שכבר נרשם או דומה עד כדי שיש בו להטעות בינו לבין סימן המסחר שכבר נרשם כאמור, הרי שהסימן המדובר אינו כשר לרישום ויש לדחות את בקשת הרישום.

להלן יובאו מבחני המשנה שקבעו בתי המשפט השונים לבחינת היות סימן זהה או דומה עד לכדי הטעיה לסימן מסחר שכבר נרשם, כך שאינו כשר לרישום, כפי שנזכרו בפסק דינו של כבוד השופט חנן מלצר ב-ע"א 1611/07 מיכה דנציגר נגד שמואל מור:

  • מבחן המראה והצליל: קביעת קיומו או העדרו של דמיון בין שני סימנים תעשה תוך השוואת הסימנים בשלמותם. זאת, גם אם הסימנים כוללים רכיב משותף שהינו תיאורי במהותו. יש ליתן משקל לרושם הראשוני שנוצר בעת השוואת הסימנים, תוך מתן דגש לכך שזכרונו של הצרכן הממוצע לא מושלם.
  • מבחן סוג הסחורה, חוג הלקוחות וצינורות השיווק: ככל שתתקיים זהות רבה יותר בין סוג הסחורה הנמכרת, חוג הלקוחות הרלוונטיים וצינורות השיווק שקיימים בנוגע לשני הסימנים, כך תגבר גם סכנת ההטעיה וכפועל יוצא מכך תוגבר ההגנה על סימן המסחר הרשום.
  • מבחן "שאר נסיבות העניין": זהו מבחן לוואי המאגד בתוכו את שאר הנסיבות הספציפיות של המקרה, אשר לא הובאו בחשבון במסגרת המבחנים האחרים. הפסיקה כללה במבחן זה מבחני עזר נוספים, דוגמת בחינת תוצאות ההטעיה על הצרכן, פער המחירים בין הטובין המתחרים וכן "מבחן השכל הישר" הנוגע למסר הרעיוני הכללי שמועבר על-ידי שני הסימנים. כך, אם מתקיימת זהות מהותית בין שני הסימנים, במישור "המסר", עשוי בית המשפט לקבוע כי הופרה זכותו של בעל סימן המסחר הרשום, זאת גם אם הסימנים שונים זה מזה בחזות ובצליל.

משרדנו עוסק רבות בהליכי רישום סימני מסחר, בישראל וברחבי העולם. למשרדנו קשרים ענפים עם משרדי עורכי דין במדינות שונות ומקיים עמם שיתופי פעולה מלאים, שוטפים ופורים בכל הקשור והנוגע לצורכי לקוחותינו לרישום סימני מסחר באותן המדינות וכל הנלווה לכך.

כמו-כן, משרדנו ניהל ומנהל הליכים משפטיים רבים בפני כל הערכאות המשפטיות השונות, שעיקרם בטענות להפרת סימני מסחר, התנגדויות לרישום סימני מסחר ועוד, בהתאם לדרישות וצורכי לקוחותינו.

לפרטים נוספים, אנא צרו קשר בהקדם עם משרדנו. אנו נשמח לעמוד לרשותכם בכל דבר וענין ולהעניק לכם את שירותינו המשפטיים.

עו״ד עמית וולף – עורך דין סימני מסחר