ההגנה שסימן מסחר רשום מעניק לבעליו

מהות ההגנה שסימן מסחר רשום מעניק לבעליו

חברה X פעלה לרישום סימן המסחר שלה, אשר באמצעותו התאפשר לה למתג את פעילותה ולצבור מוניטין לה ולעסקיה. חברה Y עשתה שימוש בסימן מסחר בעל מאפיינים דומים לכאורה והגישה בקשה לרישומו כסימן מסחר.

האם עצם קיומו של סימן מסחר רשום של חברה X מצדיק מניעת קבלה לרישום של סימן מסחר של חברה Y?

שאלה משפטית מעניינת זו נידונה על-ידי כבוד השופט גרשון גונטובניק במסגרת עש"א (ת"א) 6860-01-17 ה.א.ב. טריידינג בע"מ נ' ידיעות אינטרנט (בית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו).דמיון בין סימני מסחר של חברות מתחרות

מהות ההגנה של סימן מסחר רשום

מתוך פסק הדין האמור, בחרתי להתרכז בקביעות כבוד השופט גונטובניק הנוגעות אל תובנות היסוד של מהות ההגנה המוענקת לבעליו באמצעות סימן מסחר רשום.

נקבע כי מזווית הראיה של בעלי העסקים השונים, סימני המסחר באים לאפשר להם למתג את פעילותם. כך, סימן מסחר מוצלח מאפשר יצירת אבחנה ביו הפעילות המסחרית של בעליו לבין זו של מתחריו.

עוד נקבע שכאשר הפעילות העסקית מביאה ומובילה לצבירת מוניטין, הרי שהוא דבק בסימן המסחר, וזאת במידה שהוא חדר לתודעת הציבור.

אשר לזכויותיו של בעל סימן מסחר רשום, נקבע כי האוחז בו נהנה מזכות קניינית, שאינה רק אזרחית, אלא גם חוקתית. שהרי, סעיף 3 לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו קובע כי "אין פוגעים בקנינו של אדם" ו"הקניין הרוחני – הפטנט, זכות היוצרים, המדגם, סימן המסחר וכן המוניטין – הוא חלק 'מקניינו' של אדם".

כבוד השופט גונטובניק קובע כי הכרה זו מקדמת את הבנת הקניין כזהות, שכן בעל סימן מסחר משקיע את זהותו של העסק שלו בסימן המסחר, ואת זהותו שלו עצמו בעסק. כך, כאשר הוא עמל ליתן אופי מבדיל לסימן המסחר שלו, הוא עמל לשקף את מה שמבדיל בינו לבין האחרים, ומכאן גם הקשר ההדוק שבין סימן המסחר לחופש הביטוי של בעליו.

מוסיף כבוד השופט גונטובניק וקובע כי הזכות הקניינית המוענקת לבעל סימן המסחר היא מוגבלת, כמרבית הזכויות. בהתאם לכך, מתן הגנה חזקה מדי לבעל סימן המסחר עלולה לפגוע באינטרסים לגיטימים של המתחרים שלו, ויש להתחשב גם בזהותם העסקית ובחופש העיסוק שלהם, כמו גם באינטרס הציבורי הכללי. שהרי, חברה המכירה בחשיבות הקניין הפרטי מחוייבת גם לקיומו של שוק חופשי ויצירת חומות מבוצרות מדי סביב סימן המסחר עלולה לפגוע בשוק זה ובתחרות הניצבת בבסיסו.

לפיכך, קובע השופט, כי יש לאזן בין האינטרסים והזכויות של בעלי סימן המסחר לבין האינטרסים והזכויות של מתחריו, תוך מתן משקל נאות לערכים החברתיים הכללים.

עוד קובע השופט, כי ניתן לחלץ רציונל כללי הנוהג בשיטת המשפטית בישראל, ולפיו ככל שסימן המסחר שנבחר הוא מבדל יותר, כך קל יהיה יותר להעניק לו הגנה רחבה, ולמנוע שימוש במרכיביו ממתחריו של בעל הזכות. בכך גם תתאפשר תחרות ראויה, שכן המרכיב המבדל מותיר מרחב מחיה ניכר לעוסקים האחרים, שגם בהם יש להתחשב. לעומת זאת, שימוש במונחים שגורים בסימן המסחר מעורר קושי, שכן מתן הגנה רחבה מדי לסימן מסחר שכזה, עלול לדחוק יתר על המידה את שאר הפועלים בשווקים הרלוונטיים, ולא לשם כך נועדו דיני סימני המסחר.

כבוד השופט גונטובניק מסכם וקובע כי , ככל שמעמדו של סימן המסחר הוא גבוה יותר, כך גדלה עוצמתו של בעל הזכות באיזון בין זכויותיו והאינטרסים שלו לבין הזכויות והאינטרסים הנוגדים.

משרדנו עוסק רבות בהליכי רישום סימני מסחר, בישראל וברחבי העולם. למשרדנו קשרים ענפים עם משרדי עורכי דין במדינות שונות ומקיים עמם שיתופי פעולה מלאים, שוטפים ופורים בכל הקשור והנוגע לצורכי לקוחותינו לרישום סימני מסחר באותן המדינות וכל הנלווה לכך.

כמו-כן, משרדנו ניהל ומנהל הליכים משפטיים רבים בפני כל הערכאות המשפטיות השונות, שעיקרם בטענות להפרת סימני מסחר, התנגדויות לרישום סימני מסחר ועוד, בהתאם לדרישות וצורכי לקוחותינו.

לפרטים נוספים, אנא צרו קשר בהקדם עם משרדנו. אנו נשמח לעמוד לרשותכם בכל דבר וענין ולהעניק לכם את שירותינו המשפטיים.

עו"ד עמית וולף – עורך דין סימני מסחר.