תקנון אתר אינטרנט

חשיבותו של תקנון אתר אינטרנט

ישנם סוגים רבים של אתרי אינטרנט, בין אם הם נועדו לצורכי מסחר, בין אם הם נועדו לצורכי הפצת ו/או הצגת מידע ובין אם הם נועדו לכל צורך כזה או אחר, אך רוב אתרי האינטרנט כוללים בחובם בין היתר מלל, יצירות צילום ומידע מגוון בתחומים שונים, זאת בנוסף אל העיצוב הגרפי של אתר האינטרנט בפני עצמו וסימני המסחר השונים המוצגים במסגרתו (ביחד להלן: "התכנים").

מרבית אתרי אינטרנט נגישים לציבור הרחב וכל אחד מאתנו יכול לגלוש בהם מכל מקום בו יחפוץ ומתי שהוא מעוניין בכך, וכך להיחשף ולעיין בתכנים המוצגים באותם האתרים.

לאור זאת, ישנה חשיבות גדולה להסדרת ה"שימוש" של הגולש באתר האינטרנט ו/או בתכניו מבעוד מועד ובטרם תחילת ה"שימוש" מצד הגולש, ולהסדרת היחסים שבין בעלי ו/או מנהלי ו/או מפעילי האינטרנט (ביחד להלן: "בעלי אתר האינטרנט") לבין הגולש, זאת באמצעות עריכת תקנון או תנאי שימוש באתר האינטרנט הרלוונטי לעניין.

נושאים שיש להסדיר בתוך תקנון אתר אינטרנט

לכל אתר אינטרנט יש להכין ולהתאים תקנון אשר תואם את האתר הספציפי על כלל מרכיביו ותכניו ואשר עונה על צרכי בעלי אתר האינטרנט. כך, בין היתר ולפי העניין, על תקנון אתר אינטרנט להסדיר את הנושאים שיובאו להלן:

  • הסדרת היחסים המשפטיים שבין בעלי אתר האינטרנט ו/או מי מטעמו לבין הגולש ו/או מי מטעמו;
  • הסדרת היחסים המסחריים שבין בעלי אתר האינטרנט ו/או מי מטעמו לבין הגולש ו/או מי מטעמו (ככל שרלוונטי לאתר האינטרנט הספציפי);
  • הסדרת מיהות הגולש הרשאי לגלוש באתר האינטרנט ו/או לעשות שימוש כזה או אחר בו ו/או בתכניו;
  • הסדרת השימושים שהגולש רשאי לעשות ו/או אינו רשאי לעשות במסגרת הגלישה באתר האינטרנט בכלל ובתכניו של אתר האינטרנט בפרט;
  • הסדרת התחייבויות המשתמש כלפי בעלי אתר האינטרנט, בנוגע לשימוש שלו באתר ו/או בתכניו;
  • הסדרת אחריות המשתמש בנוגע לשימוש שלו באתר האינטרנט ו/או בתכניו;
  • הבהרת זכויות בעלי אתר האינטרנט באתר האינטרנט על כלל מרכיביו ו/או בתכניו;
  • הגבלת אחריותם של בעלי אתר האינטרנט, לרבות בנוגע לשימוש שעשה ו/או יעשה הגולש באתר האינטרנט על כלל מרכיביו ו/או בתכניו;
  • התייחסות לקניין הרוחני של בעלי אתר האינטרנט, לרבות זכויות יוצרים בתכנים ו/או בתצוגה ו/או בתוכנה ו/או בעיצוב הגרפי של אתר האינטרנט על כלל מרכיביו, סימני המסחר המופיעים בו, הסודות המסחריים של בעלי אתר האינטרנט ועוד;
  • הסדרת מדיניות הפרטיות של בעלי אתר האינטרנט בנוגע לאתר.

במרוצת השנים, משרדנו פעל לעריכת תקנוני אתרי אינטרנט רבים, כמו גם ליווה ומלווה באופן שוטף ויומיומי את בעלי אתרי האינטרנט השונים המיוצגים על ידו בכל תחומי המשפט הרלוונטיים, ואנו בעלי ניסיון רב בכל הסוגיות המשפטיות הנוגעות לעניין.

לחץ לקבלת מידע נוסף אודות דיני אינטרנט, מחשבים, מידע וטכנולוגיה באתר

למידע נוסף הנוגע לחשיבותו של תקנון אתר אינטרנט ובכל עניין נוסף, נשמח שתצרו קשר עם משרדנו ללא דיחוי ואנו נענה בשמחה על כל שאלה ו/או בקשה שהיא מצדכם.

עו"ד עמית וולף – עורך דין זכויות יוצרים באינרנט