זכויות יוצרים בתוכנת מחשב

זכויות יוצרים בתוכנת מחשב

בהתאם לסעיף 1 לחוק זכות יוצרים, תשס"ח-2007, תוכנת מחשב באה בגדרי "יצירה ספרותית", אשר ככל שהיא עומדת בדרישת המקוריות והקיבוע, הרי שיש בה זכות יוצרים.

מהם המבחנים המשפטיים שיש לצלוח בכדי לבסס טענה להפרת תוכנת מחשב X על-ידי העתקתה במסגרת תוכנת מחשב Y ?

זכויות יוצרים בתוכנת מחשב

על שאלה זו ענה, בין היתר, כבוד השופט יעקב שפסר מבית המשפט המחוזי מרכז-לוד, במסגרת ת.א. 51479-03-14 ריווחית – תכנות עסקי 1999 בע"מ נגד איצקוב ואח'.

השופט שפסר קבע כי תוכנת מחשב מהווה יצירה ספרותית המוגנת בזכויות יוצרים, וגם אם מדובר בתוכנת מחשב יישומית חוסה היא בגדרי ההגנה הקיימת בחוק זכות יוצרים.

אשר להוכחת ההעתקה של תוכנת המחשב, קבע השופט שפסר, כי ניתן להוכיח אותה באמצעות הבאת ראיות נסיבתיות. כך, קיומו של דמיון מהותי בין יצירות, שאינו מהווה דמיון מובהק, עשוי לעלות כדי ראיה נסיבתית כאמור, אך זאת בכפוף להוכחה כי למפר היתה נגישות ליצירה המקורית.

השופט שפסר מוסיף לעניין זה וקובע, כי התרשמות לפיה בין שתי תוכנות מחשב קיים דמיון מסוים לא מספיקה בכדי לעמוד בדרישת הדמיון המהותי.

השופט שפסר קבע כי נקודות השקה בין תוכנות מחשב, גם אם מדובר בדמיון החל בנוגע לשלבי הפיתוח שאינם בהכרח קוד התוכנה, נכללות בגדרי ההגנה הנתונה לתוכנת מחשב במסגרת חוק זכות יוצרים. הגנה זו מתקיימת בהתאם לגישה הנרחבת שאומצה בפסיקת בתי המשפט המכירה בהגנה רחבת היקף ביחס לתוכנות מחשב, המשתרעת גם על צורת התוכנה, המבנה שלה, הזנות המשתמש, סדר התוכנה והאופן בו היא מאורגנת.

אשר להוכחת נגישות המפר לתוכנת המחשב המועתקת, קובע השופט שפסר כי אין צורך להוכיח נגישות ממשית ודי בכך שבידי הנתבע נקרתה ההזדמנות לגישה אל תוכנת המחשב המקורית.

ככל שהוכח קיום של דמיון מהותי בין תוכנות המחשב וכן נגישות של הצד הנתבע לתוכנת המחשב המקורית, הרי שאין בכך די, זאת ככל שיעלה בידי הצד הנתבע להוכיח בראיות מהימנות כי הוא שיצר את תוכנת המחשב המאוחרת בזמן באופן עצמאי ולא תוך העתקת תוכנת המחשב המקורית.

אם כן, המבחנים המשפטיים אותם יש לצלוח לשם ביסוס טענה להפרת זכויות יוצרים בתוכנת מחשב הם:

  • היות תוכנת המחשב הקודמת בזמן מקורית ומקובעת, קרי יצירה מוגנת על-פי חוק זכות יוצרים.
  • הוכחת העתקת תוכנת המחשב, על דרך קיומו של דמיון מהותי בינה לבין תוכנת המחשב המאוחרת בזמן.
  • הוכחת נגישות של הצד הנתבע לתוכנת המחשב הקודמת זמן (אין חובת נגישות ממשית).

היעדר קיומן של ראיות מהימנות בידי הצד הנתבע, לפיהן הוא יצר את התוכנה המאוחרת בזמן באופן עצמאי ולא על-ידי העתקת תוכנת המחשב הקודמת בזמן.

משרדנו ניהל ומנהל הליכים משפטיים רבים, בערכאות המשפטיות השונות, שעיקרם בהפרת זכויות יוצרים והזכות המוסרית, ואנו בעלי ניסיון רב בתחום זה בפרט ובדיני זכויות יוצרים וקניין רוחני בכלל.אנא צור קשר עם משרדנו בהקדם ואנו נשמח לעמוד לרשותך ולענות על כל שאלה או בקשה מצדך.

יש לך שאלה הנוגעת לזכות יוצרים או לזכות המוסרית? אנא צור קשר עם משרדנו בהקדם ואנו נשמח לעמוד לרשותך ולענות על כל שאלה או בקשה מצדך.

עו"ד עמית וולף – עורך דין זכויות יוצרים