זכויות יוצרים בטקסטים שיווקיים

זכויות יוצרים בטקסטים שיווקיים

האם קיימות זכויות יוצרים בטקסטים שיווקיים?

בשאלה מעניינת זו עסק פסק הדין של כבוד השופטת רונית אופיר, שופטת בית משפט השלום בבת ים, שניתן ביום 25/1/2022 במסגרת תאד"מ 34172-02-21 שורץ נ' אקספרס התקנות מסכים ואודיו בע"מ ואח'.

התביעה האמורה עיקרה בטענת התובע להעתקת תכנים שהוא יצר במסגרת פעילות קידום אורגני של אתר אינטרנט, שכללו טקסט שיווקי אודות מוצר מסוים, לצד פרטים טכניים לגביו.

כבוד השופטת אופיר קבעה בפסק דינה, כי התובע עמד בנטל ההוכחה המוטל עליו להוכיח כי הטקסט השיווקי נשוא תביעתו הינו יצירה מוגנת, וזאת כיוון ששולבו במסגרתו, לצד הפרטים הטכניים של המוצר, גם "משפטים הכוללים שמות תואר שנועדו לתפוס את עינו של הקונה הפוטנציאלי".

כמו-כן, כבוד השופטת אופיר קבעה, לאחר שהשוותה בין הטקסטים נשוא התביעה, כי עולה באופן ברור שמדובר בתכנים זהים זה לזה ולא רק מבחינת זהות במפרט הטכני המצוין במסגרתם, אלא כי קיימת גם זהות בשמות התואר ובמילים המקשרות וכן נעשה שימוש בסמלים ובסימנים זהים, ולא מדובר בזהות מקרית כהגדרת כבוד השופטת אופיר.

שאלה משפטית מעניינת נוספת שעלתה בפסק הדין הייתה באשר לאחריותו של הנתבע הנוסף, שהינו המנהל ובעל המניות של הנתבעת הראשית, להפרה הנטענת על-ידי התובע להעתקת התכנים כאמור.

כבוד השופטת אופיר קבעה בעניין זה, כי יש מקום לחייב את הנתבע הנוסף באופן אישי בתשלום סכום הפיצוי בגין ההפרה כאמור, זאת בין היתר לאור העובדה כי זולתו וזולת אשתו אין עובדים נוספים בנתבעת הראשית, וכן לאור עדותו בבית המשפט לפיה הוא זה שקבע מהו התוכן שיפורסם באתר הנתבעת הראשית (שם פורסם הטקסט השיווקי נשוא התביעה שהועתק), הוא זה שמעלה לשם את התוכן והוא זה שמורה על הסרת תכנים משם.

כבוד השופטת אופיר קיבלה את התביעה, קבעה כי הנתבעים הפרו את זכות היוצרים של התובע בטקסטים השיווקיים וחייבה אותם לשלם לו פיצויים ובנוסף אליהם גם הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין.

מדובר בפסק דין מעניין וחשוב, המחדד את עמדת בתי המשפט לפיה, יש להגן על בעלי זכויות היוצרים, גם אם ההשקעה ביצירת היצירה הרלוונטית משקפת רמה נמוכה ביותר של ביטוי אישי מצדם. בכך שם בית המשפט את הדגש, פעם נוספת, על הגנת היוצר ובעל זכויות היוצרים ביצירה.

משרדנו ניהל ומנהל הליכים משפטיים רבים, בערכאות המשפטיות השונות, שעיקרם בהפרת זכויות יוצרים והזכות המוסרית, ואנו בעלי ניסיון רב בתחום זה בפרט ובדיני זכויות יוצרים וקניין רוחני בכלל.

יש לך שאלה הנוגעת לזכות יוצרים או לזכות המוסרית? הפרו את הזכויות שלך? נתבעת בגין הפרת זכות יוצרים? אנא צור קשר עם משרדנו בהקדם ואנו נשמח לעמוד לרשותך ולענות על כל שאלה או בקשה מצדך.

עו"ד עמית וולף – עורך דין זכויות יוצרים