הגשת תביעת קניין רוחני לבית המשפט

הגשת תביעת קניין רוחני לבית המשפט

הגשת תביעת קניין רוחני לבית המשפט

בתביעות רבות המוגשות לבתי המשפט ברחבי הארץ נכללות עילות תביעה שונות מתחום דיני הקניין הרוחני, דוגמת דיני זכויות יוצרים, סימני מסחר, מדגמים, פטנטים ועוד.

הגשת תביעות מעין אלו תתאפשר רק במצב דברים בו בעלי נכסי קניין רוחני יבינו ויכירו את זכויותיהם באותם הנכסים, כמו גם את האפשרויות המשפטיות העומדות לזכותם במקרה בו הופרו זכויותיהם אלו על-ידי כל גורם שהוא.

לכן, אם הנך, למשל, בעלים של מוצר מסוים והפרו לטענתך את המוצר שלך, יש להבין מה למעשה הופר, כלומר איזו זכות או זכויות שלך בדיוק הופרו.

כך, לשם ההדגמה, לבעלים של מוצר שתיה מסוים יכול ועומדות זכויות קניין רוחני שונות לגבי אותו המוצר: פטנט- בתרכובת המשקה הספציפית, מדגם- בנוגע לצורה הייחודית של הבקבוק או המכילים את המשקה, סימן מסחר- בשם המוצר או המותג המוטבע על גבי הבקבוק עצמו וזכויות יוצרים- במלל המופיע על גבי הבקבוק.

בהתאם לכך, יש לבחון איזו זכות הופרה ולאחר מכן ניתן יהיה לגבש את עילות התביעה האפשריות בגין אותה הפרה. בהמשך לדוגמה לעיל, יכול והופרו כל זכויות הקניין הרוחני (הזכויות בפטנט, במדגם, בסימן המסחר ובזכויות היוצרים) ויכול והופרה רק זכות אחת מאגד זכויות הקניין הרוחני האמורות (לדוגמא, רק זכות המדגם בצורה הייחודית של הבקבוק או המיכל הרלוונטיים).

זו רק דוגמא אחת מיני רבות לכך שמוצר אחד יכול להכיל בחובו אגד של זכויות קניין רוחני ורק הבנה מצד בעל הזכויות כי זכויות אלו אכן מוקנות לו, תוביל להכרה שלו בצורך לפעול לשם הגנה על זכויות אלו ובמקרה הצורך להגיש תביעות משפטיות הכוללות את עילות התביעה המתאימות לסוגיה.

אז על מה יש ליתן את הדגש בתביעת קניין רוחני?

על בעל נכס הקניין הרוחני לבחון אילו זכויות יש לו בנכס הקניין הרוחני שלו. בחינה זו טוב שתעשה על-ידי עורך דין אשר בקיא בדיני הקניין הרוחני והינו בעל ניסיון עשיר בתחום עיסוק זה. במסגרת בחינה זו ניתן יהיה לבחון מהם הזכויות הנובעות מעצם הבעלות בנכס הקניין הרוחני ומהן הפעולות שיש לנקוט בכדי להגן על זכויות אלו ועל נכס הקניין הרוחני וכן מהן הפעולות שניתן ויש לנקוט במקרה בו הופרו זכויות קניין רוחני באותו הנכס, לרבות הגשת תביעה המתבססת על עילות תביעה של דיני קניין רוחני.

תחום העיסוק המרכזי של משרדנו הינו דיני הקניין הרוחני. משרדנו מנהל הליכים משפטיים רבים בפני כל הערכות המשפטיות השונות, שעיקרם בטענות להפרת זכויות קניין רוחני ואנו בעלי ניסיון רב ומוכח בתחום עיסוק זה.

בכל שאלה או בקשה הנוגעת לדיני קניין רוחני, ובהם דיני זכויות יוצרים, סימני מסחר, מדגמים, פטנטים ועוד, הנכם מוזמנים לפנות אל משרדנו ואנו נשמח לעמוד לרשותכם.

משרד עו"ד עמית וולף