הגשת בקשה לרישום מדגם

הגשת בקשה לרישום מדגם

עיצבתם מוצר או חפץ חדשני וייחודי ואתם רוצים להגן על זכויותיכם בו?

פתוחה בפניכם הדרך להגיש בקשה לרישום מדגם, זאת ככל שהמוצר או החפץ עומד בדרישות פקודת הפטנטים והמדגמים ותקנות המדגמים.

 

הגנה על רישום מדגם

ההגנה המתקבלת מרישום המדגם נוגעת לעיצוב צורתו החיצונית החדשה והייחודית של המוצר או החפץ בלבד ואין ברישום המדגם כדי להגן על הפונקציונאלית של אותו מוצר או חפץ. יודגש, כי ככל שנדרשת לכם הגנה גם על הפונקציונאליות של המדגם או החפץ כאמור, הרי שיש בנוסף להגשת הבקשה לרישום המדגם, גם לבחון את אפשרות הגשת בקשה לרישום פטנט.

הבקשה לרישום המדגם מוגשת למחלקת המדגמים ברשות הפטנטים.

 

במסגרת הבקשה, יש לציין בין היתר את הפרטים הבאים, בעברית ובאנגלית:

  1. פרטי המבקש או המבקשים (שם מלא, מספר זיהוי וכתובת).
  2. שם המדגם מבוקש הרישום.
  3. ייעוד המדגם מבוקש הרישום.
  4. סוג המדגם מבוקש הרישום (ישנה רשימה כללית של סיווגי סחורות הקבועה בתקנות המדגמים, אשר מתוכה נבחר הסיווג הרלוונטי למדגם המוגש לרישום. ניתן להגיש בקשות לרישום המדגם במספר סיווגים שונים, ככל שיש בכך צורך, כך שכל אחת מן הבקשות לרישום המדגם שיוגשו תבחן בנפרד על-ידי בוחני מחלקת המדגמים).
  5. דרישת דין קדימה (ככל שישנה).
  6. מען למסירת מסמכים.

אל הבקשה של רישום מדגם יש לצרף את צילומי המדגם או שרטוטים של המדגם, מכל צדדיו, כך שיתאפשר לבוחני מחלקת המדגמים לבחון את הבקשה בצורה מיטבית.

חשוב לדעת מראש- תנאי לרישומו של מדגם הינו הצהרת מבקש הרישום, על פיה המדגם הינו חדש או מקורי שלא נתפרסם בישראל קודם להגשת בקשת הרישום .מדובר בתנאי מהותי, אשר בלעדיו לא רק שלא יתקבל המדגם לרישום, אלא הליך הבחינה בפועל לא יחל בלעדיו. על מנת לעמוד בתנאי רישום זה, יש להגיש את הבקשה לרישום המדגם, זאת בטרם כל פרסום כזה או אחר של המוצר או החפץ הרלוונטי בישראל.

במסגרת הליך בחינת הבקשה לרישום המדגם, מתקיים בדרך כלל דין ודברים בין המבקש או בא כוחו לבין בוחני מחלקת המדגמים בנוגע לרישום המדגם ולצורך מענה לדרישות וטענות הבוחנים. דין ודברים זה כולל החלפת תכתובות וטענות מצד הצדדים כאמור, עד להשלמת הליכי הבחינה.

תקופת חייה של זכות המדגם הינה לכל הפחות חמש שנים מיום הגשת הבקשה לרישום ולכל היותר עד חמש עשרה שנים לאחר הגשת הבקשה. דהיינו, ככל שהבקשה לרישום המדגם התקבלה לרישום, הרי שניתן לחדש את תוקף הרישום לחמש שנים נוספות לאחר מועד הגשת בקשת הרישום במקור וכן בחמש שנים נוספות לאחר סיומה של תקופת חידוש התוקף הראשונה, ובסך הכל כאמור עד חמש עשרה שנים ממועד הגשת בקשת הרישום המקורית.

רישום המדגם הינו בעל תוקף טריטוריאלי- קרי, מדגם שנרשם במדינה מסוימת, רישומו זה תקף באותה המדינה בלבד. כך, ככל שבעל מדגם מעוניין בהגנה על המדגם שלו גם במדינות נוספות, הרי שעליו לפעול להגשת בקשה לרישום המדגם גם באותן המדינות.

משרדנו עוסק רבות בהליכי רישום מדגמים, בישראל וברחבי העולם ואנו בעלי ניסיון רב ומוכח בתחום זה. למשרדנו קשרים ענפים עם משרדי עורכי דין במדינות שונות ומקיים עמם שיתופי פעולה מלאים ופורים בכל הקשור והנוגע לצורכי לקוחותינו לרישום מדגמים באותן המדינות.

 

לפרטים נוספים, אנא צרו קשר עם משרדנו.

עו"ד עמית וולף –  עורך דין זכויות יוצרים