סימני מסחר

דמיון בין סימני מסחר של חברות מתחרות

חברה א' פיתחה מוצרים מסוימים, ייצרה ושיווקה אותם למכירה תחת סימני מסחר שנרשמו על ידה, כך שמוצריה צברו מוניטין וציבור הלקוחות מזהה את מוצריה עמה. בשלב מאוחר יותר, חברה ב' הפועלת בתחום העיסוק של חברה א' ומתחרה בה, החלה משווקת מוצרים דומים תחת סימני מסחר דומים של חברה א'.

מדובר במצב דברים, אשר למרבה הצער מתקיים מדי יום, פעם אחר פעם, עת זכויותיהם של בעלי סימני מסחר מופרות על-ידי גורמים המתחרים בהם, ורבים ממקרים אלו מגיעים מתגלגלים לפתחם של בתי המשפט, אשר נדרשים לסוגיה משפטית זו.

ישנן דוגמאות רבות להפרת סימני מסחר בין חברות מתחרות, אשר מלבד טענות להפרת סימן מסחר נלוות אליהם גם טענות משפטיות שונות נוספות, למשל עוולות גניבת עין והטעיית צרכנים.

להלן, אביא דוגמא אחת לפסק דין שניתן בתביעה שכזו.

מקרה בוחן של סוגיית דמיון בין סימני מסחר של חברות מתחרות

פסק הדין שאביא להלן מבטא היטב את עמדת בתי המשפט בנוגע לסוגיה האמורה ויש בו כדי לחזק את בעלי סימני המסחר וליתן להם רוח גבית במאבקם להגנה ושמירה על סימני המסחר שלהם ועל המוניטין שלהם.

שם (ת.א. ת.א. 20188-06-13 הייר אקספרס בע"מ נגד נובוקרטין בע"מ ואח', בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו), התובעת הינה יצרנית ומשווקת מוצרים לטיפול בשיער, והיא רשמה בישראל שני סימני מסחר- "NANOKERATIN SYSTEM" ו-"NK PRO". הנתבעת, עוסקת כהגדרתה בתחום מוצרי יופי וטיפוח לשיער.

לטענת התובעת, הנתבעת הפרה את סימני המסחר שלה, כאשר הטביעה את האותיות "NK" על גבי מוצריה והשתמשה בשם "NOVOKERATIN", הדומה דמיון רב לשם "NANOKERATIN", שהינו שמה של התובעת המופיע על כל מוצריה. עוד טענה התובעת, כי בהתנהלות זו של הנתבעת יש גם כדי לבלבל ולהטעות את לקוחות התובעת, כך שיסודות עוולת גניבת עין מתקיימות בעניין זה.

הדיון המשפטי וקביעת בית המשפט לעניין הדמיון בין סימני המסחר

כבוד השופט גינת קבע כי לא לא ניתן להתעלם מהדמיון הרב בין הסמלים המופיעים על גבי אריזות המוצרים של הצדדים והקשר האסוציאטיבי שיוצרים השמות של שתי החברות.

עוד קבע כבוד השופט גינת כי מדובר בשימוש בסימנים דומים מאד ובשמות בעלי צליל דומה, שלא ניתן לחלוק על הדמיון ביניהם, כל זאת במסגרת מוצרים המשמשים לתחום זהה ומיוצרים בעבור בעלי מקצוע וחוג לקוחות ספציפי.

בהתאם לקביעותיו אלה, פסק כבוד השופט גינת כי הנתבעת הפרה את זכויות התובעת בסימני המסחר שבבעלותה, לפי פקודת סימני מסחר, תשל"ב-1972.

הדיון המשפטי וקביעת בית המשפט לעניין עוולות גניבת עין והטעיית צרכנים

נקבע כי מתקיימים שני יסודות עוולת גניבת עין, לפי חוק עוולות מסחריות, תשנ"ט-1999.

כבוד השופט גינת נדרש תחילה דווקא ליסוד השני – מעשי הנתבעת עלולים להטעות את הציבור לחשוב כי יש קשר בין הסימן המקורי לסימן הנחזה לו – וקובע כי קיים דמיון דמיון בין המוצרים המקוריים לבין אלו של הנתבעת. שהרי, המוצרים נושאים לוגו עם אותיות זהות, וברי כי הסיכוי להטעיית הציבור ולבלבול בין הסימנים קיים.

בנוגע ליסוד הראשון – קיומו של מוניטין למותג הנפגע – נקבע כי חזקה על הנתבע 2 (מנהלה של הנתבעת), כי בין הפעולות שקדמו להקמת הנתבעת, הסתייע בגורמים מקצועיים ולמד את השוק, בכל הקשור לתחום אליו ביקש להיכנס. בירור מסוג זה כולל שמות של חברות מתחרות, מוצרים, מחירים, סמלים וכדומה.

כן נקבע, כי יצרן תם לב המבקש לסכל בכל דרך בלבול אפשרי של לקוחותיו, יעשה כל שביכולתו בכדי שמוצריו לא ייהיו דומים בשום צורה למווצריהה של חברה אחרת, בין אם מדובר בחברה מצליחה, וקל וחומר – כאשר מדובר, לעמדתו, בחברה "בעייתית".

כבוד השופט גינת קבע כי ככל שביקשה הנתבעת 1 למנוע 'בלבול' כזה, הרי ככל שהדבר נוגע ללוגו ולמראה האריזות של מוצריה, עולה כי לא עשתה די. שכן, חזות מוצריה הנוכחית עלולה להטעות בקלות לקוח כזה או אחר.

כבוד השופט גינת הגדיל וקבע, כי לקוח אקראי עשוי היה לסבור בתום לב, בראותו את אריזות מוצרי הנתבעת, כי התובעת, שאת מוצריה הוא רוכש מזה שנים, בחרה לשדרג או לעצב מחדש את אריזותיה, כפי שחברות נוהגות לעשות מעת לעת.

לאור הראיות שהוצגו בפניו קבע כבוד השופט גינת, כי דרך תיאור מוצרי התובעת, אריזותיהם והסימנים המיוחדים לה, זכו להכרה ולהוקרה בקרב ציבור הלקוחות הרלוונטי.

בהתאם לכך, נפסק כי חששה של התובעת בדבר קיום סכנת הטעייה מתקיים, כך ששני יסודות עוולת גניבת עין הוכחו על-ידי התובעת.

משרדנו מנהל הליכים משפטיים רבים בפני כל הערכות המשפטיות השונות, שעיקרם בטענות להפרת סימני מסחר ולקיומה של עוולת גניבת עין ואנו בעלי ניסיון רב ומוכח בתחומי אלו.

בכל שאלה או בקשה הנוגעת לדיני סימני מסחר או עוולות מסחריות דוגמת עוולת גניבת עין, הנכם מוזמנים לפנות אל משרדנו ואנו נשמח לעמוד לרשותכם.

עו"ד עמית וולף – עורך דין סימני מסחר