עורך דין קניין רוחני

דיני הגנת הפרטיות

על-פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981, "לא יפגע אדם בפרטיות של זולתו ללא הסכמתו".

"פגיעה בפרטיות" מוגדרת, בין היתר, כבילוש או התחקות אחרי אדם, העלולים להטרידו, או הטרדה אחרת; האזנה האסורה על-פי חוק; צילום אדם כשהוא ברשות היחיד; פרסום תצלומו של אדם ברבים בנסיבות שבהן עלול הפרסום להשפילו או לבזותו; העתקת תוכן של כתב כזה או אחר שלא נועד לפרסום, או שימוש בתכנו, בלי רשות מאת הנמען או הכותב; שימוש בשם אדם, בכינויו, בתמונתו או בקולו, לשם ריווח; הפרה של חובת סודיות שנקבעה בדין לגבי ענייניו הפרטיים של אדם; הפרה של חובת סודיות לגבי ענייניו הפרטיים של אדם, שנקבעה בהסכם מפורש או משתמע; שימוש בידיעה על ענייניו הפרטיים של אדם או מסירתה לאחר, שלא למטרה שלשמה נמסרה; פרסומו של ענין הנוגע לצנעת חייו האישיים של אדם, לרבות עברו המיני, או למצב בריאותו, או להתנהגותו ברשות היחיד; ועוד.

חוק הגנת הפרטיות מעניק לנפגע, היה ויוכיח את קיומם של יסודות עוולת "פגיעה בפרטיות" בעניינו, בין היתר סעד של פיצויים (לרבות האפשרות לקבלת פיצויים ללא הוכחת נזק).

דיני הגנת הפרטיות הינו תחום עיסוק מרכזי של משרדנו. אנו בעלי ניסיון עשיר ורב בכל הקשור לניהול הליכים משפטיים הנוגעים לדין זה בפני כלל הערכאות המשפטיות השונות.

למידע נוסף הנוגע לדיני הגנת הפרטיות, נשמח שתצרו קשר עם משרדנו ואנו נענה על כל שאלה ו/או בקשה שהיא מצדכם.

לקריאת מאמרים נוספים בנושא קניין רוחני וזכויות יוצרים לחצו כאן

עו"ד עמית וולף – דיני קניין רוחני